Gmina Kazimierz Biskupi

Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert „COŚ DLA CIAŁA – aktywizacja fizyczna lokalnych seniorów”