Gmina Kazimierz Biskupi

Wpis do Ewidencji Przedsiębiorców i Dostawców prowadzących obrót materiałem siewnym

Osoby, podmioty zajmujące się obrotem materiałem siewnym (materiał rozmnożeniowy roślin rolniczych,sadowniczych, ogrodniczych i ozdobnych.
W Polsce, zgodnie z ustawą o nasiennictwie z dn. 9 listopada 2012 r. na podmiotach zajmujących się obrotem materiałem siewnym ciąży obowiązek wpisu do ewidencji przedsiębiorców i dostawców prowadzących obrót w/w materiałem. Ewidencja przedsiębiorców i dostawców prowadzona jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

Szczegółowych informacji udziela Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatura w Koninie, ul. Wojska Polskiego 23 (tel. 63/242-91-53)