Gmina Kazimierz Biskupi

SOŁTYSEM JUŻ 25 LAT

Po raz kolejny mieszkańcy Wieruszewa rolę sołtysa powierzyli Stefanowi Kropidłowskiemu.