Gmina Kazimierz Biskupi

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

ogłasza nabór na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej, inspektor ds. oświaty w Urzędzie Gminy Kazimierz Biskupi.