Gmina Kazimierz Biskupi

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora GOKu

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim.