Gmina Kazimierz Biskupi

WALNE ZEBRANIE W STRAŻY

W dniu 07 marca 2015r., w remizie OSP Kazimierz Biskupi, odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2014.