Gmina Kazimierz Biskupi

25-lecie Samorządu Gminnego

„ Spotkać się to początek, zgodzić się to postęp, pracować razem to sukces”

H. Ford

Wspólnotowe kroczenie w sferę celów, przedsięwzięć oraz marzeń brzmi nieco idealistycznie, gdy nie zostało określone, kto do owej wspólnoty przynależy i jakie są wymagania, oczekiwania i założenia poszczególnych stron. Proces planowania rozwoju gminy oraz kształtowania pozytywnych relacji międzyludzkich wymaga powiązania ze sobą czterech czynników, do których zaliczamy: wymagającego od siebie i pracowników lidera, zaangażowanie miejscowej społeczności, budowanie poparcia mieszkańców oraz współpracę władz lokalnych.