Gmina Kazimierz Biskupi

Wybieramy Najpopularniejszego Sołtysa Regionu Konińskiego

Przedstawicielem gminy Kazimierz Biskupi jest Pan Stefan Kropidłowski z sołectwa Wieruszew.
SMS pod numer 71051
o treści: soltys.23
GŁOSUJ I PROMUJ NASZĄ GMINĘ!