Gmina Kazimierz Biskupi

ePUAP Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

W ramach projektu Cyfryzacja Administracji Samorządowej Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim przyjmuje formularze złożone za pośrednictwem platformy ePUAP czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Złożenie podpisu elektronicznego lub podpisanie formularza za pomocą profilu zaufanego sprawi, że będzie on traktowany jako podstawa do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.