Gmina Kazimierz Biskupi

Informacja z Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

Szanowni Państwo!

Według stanu na dzień 30.06.2015 r. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie udzieliła dla przedsiębiorców z Gminy Kazimierz Biskupi 7 pożyczek na łączną kwotę ponad 840 tys. zł, w tym 5 pożyczek w ramach Inicjatywy JEREMIE na kwotę ok. 800 tys. zł.