Gmina Kazimierz Biskupi

Podziękowanie za pomoc w organizacji XIX Olimpiady Umiejętności Osób Niepełnosprawnych