Gmina Kazimierz Biskupi

Druhowie OSP Kazimierz Biskupi z nowym wozem strażackim!

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim  wzbogacili się o nowy wóz strażacki. Auto przyjechało z Kielc i od tej pory parkuje w nowo wyremontowanym garażu przy Strażnicy strażackiej.

W czwartek 22 października 2015 roku Wójt Gminy Kazimierz Biskupi-Pan Jan Sikorski oficjalnie przekazał strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim nowoczesny, średni samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony przez gminę Kazimierz Biskupi dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków unijnych, wsparciu finansowemu Wójta Gminy Kazimierz Biskupi – Jana Sikorskiego oraz zaangażowaniu i staraniom członków Rady Gminy z Kazimierza Biskupiego.

W dniu 18 marca 2015r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Kazimierzu Biskupim”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.