Gmina Kazimierz Biskupi

Budowa i renowacje zbiorników wodnych

Poniżej przestawiamy informację Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego – Krzysztofa Grabowskiego w sprawie dofinansowania budowy i renowacji zbiorników wodnych.