Gmina Kazimierz Biskupi

Nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Kazimierzu Biskupim

16 kwietnia 2016r. w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawach miał miejsce Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kazimierz Biskupi. Plan spotkania przewidywał podsumowanie 5-letniej kadencji pracy zarządu, w tym: sprawozdanie prezesa Sławomira Szczepańskiego z działalności za miniony rok, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej. Kluczowymi punktami spotkania było udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybór nowych władz.
Po przedstawieniu sprawozdań i stwierdzeniu braku nieprawidłowości ustępujący zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium.
Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim ukonstytuował się w sposób następujący:

prezes-Sławomir Szczepański,
wiceprezes-Henryk Kapuściński,
komendant gminny-Wojciech Kowalczyk,
sekretarz-Jarosław Czerniak,
skarbnik-Marek Dylewski,
członek prezydium-Sławomir Piasecki,
członek zarządu-Mirosław Włodarczyk,
członek zarządu-Grzegorz Grobelski,
członek zarządu-Krzysztof Tomaszewski,
członek zarządu-Patryk Kowalczyk,
członek zarządu-Jerzy Forycki,
członek zarządu-Izydor Mioducki,
członek zarządu-Patryk Lewandowski,
członek zarządu-Roman Jastrzębski,
członek zarządu-Paweł Moliński,
członek zarządu- Arkadiusz Sławski,
członek zarządu-Witold Kłosowiak.

Nowym opiekunem gminnym z ramienia komendanta miejskiego PSP w Koninie został Patryk Małecki.