Gmina Kazimierz Biskupi

Gminne Forum Młodych

Dziś w kleczewskim kinie „Zachęta” odbyło się Gminne Forum Młodych. Tematyką spotkania były „Mniejszości narodowe w 650-letniej historii Kleczewa”. Klasa II d z Publicznego Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kazimierzu Biskupim uczestniczyła w bloku wykładów oraz Spacerze Pamięci pod pomnik pomordowanych Żydów w Lesie „Krążel”.