Gmina Kazimierz Biskupi

Powiat Koniński. Z energią dla rozwoju wsi

Zarabiać na produktach lokalnych, a nie tylko je wytwarzać – tak najkrócej streścić można intencje projektu dla osób ze środowisk wiejskich, którego realizację rozpoczyna Powiat Koniński. W szkoleniach dotyczących tworzenia produktów wezmą udział nie tylko lokalni wytwórcy i panie z kół gospodyń wiejskich, ale też młodzi mieszkańcy wsi.

Projekt „Kulturalnie i lokalnie – cykl szkoleń dotyczących tworzenia i promocji produktów lokalnych w powiecie konińskim” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Głównym jego celemjest aktywizacja mieszkańców powiatu konińskiego na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

Rozpoczynające się działanie to inicjatywa pracowników Wydziału Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Koninie, których projekt zajął pierwsze miejsce w Wielkopolsce i otrzyma wsparcie ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

– Wspólnie z naszymi partnerami, czyli Lokalnymi Grupami Działania: Stowarzyszeniem „Solidarni w partnerstwie”, Stowarzyszeniem „Między ludźmi i jeziorami” i Stowarzyszeniem „Wielkopolska Wschodnia” z powiatu konińskiego rozpoczynamy rekrutację do tego projektu – informuje Ewelina Rapeła, główny specjalista w Wydziale Rozwoju i Promocji konińskiego Starostwa.

Projekt zakłada zorganizowanie trzech dwudniowych warsztatów dotyczących propagowania przedsiębiorczości oraz tworzenia i promocji produktów lokalnych, a także upowszechnianie  dobrych praktyk poprzez organizację wizyt studyjnych w miejscach, które są przykładem wykorzystania lokalnego potencjału i dobrego pomysłu ludzi mieszkających na obszarach wiejskich.

W bezpłatnych warsztatach mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu konińskiego, w tym liderzy lokalni, koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne, rękodzielnicy i wytwórcy lokalni, a także indywidualni rolnicy zainteresowani wytwarzaniem i sprzedażą produktów lokalnych.
W sumie będzie to 90 osób zamieszkujących 3 obszary LGD. Projekt potrwa do 15 listopada 2016 r.

Więcej informacji na stronie www.powiat.konin.pl