Gmina Kazimierz Biskupi

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sokółki

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sokółki (ul. Długosza) gm. Kazimierz Biskupi – protokół z otwarcia ofert.