Gmina Kazimierz Biskupi

Jubileusz 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bochlewie

16 września celebrowano 60-tą rocznicę powstania jednostki OSP w Bochlewie. Członkowie jednostki celebrowali swoje święto wśród reprezentantów władzy samorządowej oraz przedstawicieli jednostek OSP z terenu Naszej gminy tj. OSP Bielawy, OSP Dobrosołowo, OSP Jóźwin, OSP Kazimierz Biskupi i OSP Tokarki. Podczas uroczystości wręczono medale „Za zasługi dla pożarnictwa” oraz odznaki „Za wysługę lat”. W trakcie przemównień okolicznościowych wypowiedziano wiele miłych słów, gratulacji i motywacji do dalszej, aktywnej działalności.