Gmina Kazimierz Biskupi

Zadania służb i instytucji przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

na terytorium m. Konina i powiatu konińskiego.