Gmina Kazimierz Biskupi

“Migajmy razem” – plakat dot. stosowania Polskiego Języka Migowego