Gmina Kazimierz Biskupi

„Migajmy razem” – plakat dot. stosowania Polskiego Języka Migowego