Gmina Kazimierz Biskupi

Informacja

W├│jt Gminy Kazimierz Biskupi

informuje, że w dniu 11.10.2016 r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi wykaz pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.