Gmina Kazimierz Biskupi

Zaproszenie na konferencję

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Koninie

zaprasza na konferencję

„Rola rachunkowości rolnej w zarządzaniu gospodarstwem rolnym”
„Ochrona upraw rolniczych ozimych przed organizmami szkodliwymi”
„BHP w gospodarstwie rolnym”

Konferencja odbędzie się 8 grudnia 2016r, o godzinie 9:00 w sali szkoleniowej PZDR w Koninie ul. Hurtowa 1 (II piętro), sala 203.

Konferencja zakończy się wydaniem zaświadczeń o udziale w szkoleniu, dla rolników korzystających z PROW 2014-2020 – Premie dla młodych rolników.