Gmina Kazimierz Biskupi

Rewitalizacja Gminy Kazimierz Biskupi

rogram rewitalizacji dla Gminy Kazimierz Biskupi –
zaangażuj się w jego opracowanie

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do zaangażowania się w opracowanie Programu rewitalizacji i zgłaszania swoich pomysłów na realizację projektów w formie ANKIETY POTRZEB REWITALIZACYJNYCH

Wypełnioną ankietę prosimy przesyłać  na adres e-mail: arleta@dcrl.pl, lub złóż w Urzędzie Gminy w Kazimierzu Biskupim, przy ulicy Plac Wolności 1 Budynek B pokój nr 1.

Termin składania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych mija 15 lutego 2017 roku.

Pomysły mogą dotyczyć obszarów rewitalizacji Gminy Kazimierz, które wyznaczono
w miejscowości Kazimierz Biskupi (wg poniższej mapy), Bielawy i Nieświastów (całe miejscowości).

Do pobrania:

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kazimierz Biskupi umożliwi gminie ubieganie się o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych w celu rewitalizacji obszarów zdegradowanych, zarówno tych o charakterze przestrzennym, jak i społeczno-gospodarczym, a także rozwiązanie zidentyfikowanych problemów i zjawisk kryzysowych występujących na terenie gminy.

Więcej informacji na temat Programu rewitalizacji udziela przedstawiciel Wykonawcy dokumentu:

Arleta Ciarczyńska

Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego s.c.

Tel.: 601 997 773

E-mail: arleta@dcrl.pl

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji