Gmina Kazimierz Biskupi

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Regionalnego

Informujemy, że Lokalna Grupa Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” ogłosiła nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w terminie od 11.01.2017 do 25.01.2017. Więcej informacji na stronie

 http://www.ludzieijeziora.pl/index.php/9-aktualnosci/94-info1