Gmina Kazimierz Biskupi

Przetarg nieograniczony

Wykonanie systemu nawadniania w parku w Kazimierzu Biskupim.

link

Rozmieszczenie dysz kierunkowych napowietrzających na zbiorniku wodnym w parku w Kazimierzu Biskupim.

link