Gmina Kazimierz Biskupi

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie zmiany granic

Protokół z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie zmiany granic