Gmina Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim