Gmina Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 0050.8.2018 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 0050.8.2018 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim.