Gmina Kazimierz Biskupi

Informacja dot. nadania medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Urząd Stanu Cywilnego w Kazimierzu Biskupi informuje, że zamierza wystąpić z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla osób, które będą obchodzić 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.