Gmina Kazimierz Biskupi

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie z dnia 27 marca 2018 r.

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie z dnia 27 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.