Gmina Kazimierz Biskupi

Uchwała Nr LV/455/18 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 marca 2018 r.

Uchwała Nr LV/455/18 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z  dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kazimierz Biskupi na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych