Gmina Kazimierz Biskupi

Uchwała Nr LV/456/18 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 marca 2018 r.

Uchwała Nr LVR/456/18 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic  oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Kazimierz Biskupi