Gmina Kazimierz Biskupi

Wielkopolska Karta Rodziny

Gmina Kazimierz Biskupi w dniu 19.03.2018 roku przystąpiła do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.