Gmina Kazimierz Biskupi

Stefan Kropidłowski Sołtysem Roku 2017

11 czerwca był wyjątkowym dniem dla gminy Kazimierz Biskupi. Reprezentanci gminy: wójt gminy Jan Sikorski, sołtys Wieruszewa Stefan Kropidłowski,sekretarz gminy Barbara Łechtańska oraz przewodnicząca Rady Gminy Ewa Kuminkiewicz mieli zaszczyt uczestniczyć w konferencji, która odbyła się w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Priorytetową, iście wyjątkową okazją do zawitania w stolicy był finał 16. edycji ogólnopolskiego konkursu „Sołtys Roku”, którego laureatem został reprezentant naszej gminy Stefan Kropidłowski. Tego dnia radość dzieliliśmy z zaprzyjaźnioną gminą Golina,której reprezentantka Anna Kapturska również została laureatką wspomnianego konkursu. Podczas gali wręczania pucharów, listów gratulacyjnych i nagród nie brakowało ciepłych słów doceniających pracę sołtysów. Słowa uznania w kierunku laureatów skierowali – Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, minister Andrzej Dera, senator Piotr Zientarski, senator Jerzy Chróścikowski oraz redaktor naczelna „Gazety Sołeckiej” Joanna Iwanicka. Serdecznie gratulujemy sukcesu!