Gmina Kazimierz Biskupi

Gmina Kazimierz Biskupi w dziejach Wielkopolski Wschodniej

W sobotnie przedpołudnie w auli Wyższego Seminarium Duchownego MSF w Kazimierzu Biskupim odbyło się sympozjum naukowe pn. „Gmina Kazimierz Biskupi w dziejach Wielkopolski Wschodniej”. Bohaterami historycznej uczty byli redaktorzy czasopisma „Polonia Maior Orientalis” – dr Jarosław Durka oraz prof. UAM dr hab. Piotr Gołdyn. Pierwszy z prelegentów przybliżył uczestnikom sympozjum postać Stanisława Mańkowskiego, natomiast prof. Piotr Gołdyn zaprezentował treści związane z dziejami szkolnictwa z uwzględnieniem pierwszych czterech lat po zakończeniu II wojny światowej. Słowa uznania i podziękowania dla historyków wygłosił wójt Jan Sikorski. Publiczność gromkim aplauzem wyraziła zaciekawienie i zadowolenie z wykładów. Zwieńczeniem sympozjum był niezwykle wzruszający koncert pieśni i piosenek patriotycznych w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokółkach, którego opiekunem jest Aneta Nierychła-Działak. Sobotnia prelekcja była kolejną odsłoną cyklu uroczystości organizowanych w gminie Kazimierz Biskupi w związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy na Marsz Niepodległej z epizodami teatru ulicznego.