Gmina Kazimierz Biskupi

Marsz „Niepodległej Ojczyzny” z epizodami teatru ulicznego

W niedzielne popołudnie Kazimierz Biskupi zalała fala biało-czerwonych barw. W rytm rozbrzmiewającej muzyki patriotycznej ulicami stolicy gminy przemaszerowali reprezentanci placówek oświatowych z terenu gminy, organizacje działające na terenie gminy, członkowie zespołów teatralnych działających w GOK-u oraz chętni mieszkańcy Kazimierza Biskupiego i okolic. W trakcie marszu placówki oświatowo-kulturalne zaprezentowały scenki pantomimiczne odzwierciedlające historię danego rejonu szkolnego. Druga część uroczystości odbyła się w Parku Kulturowym, gdzie grupa przedszkolna zatańczyła krakowiaka oraz usłyszeliśmy pieśni patriotyczne w wykonaniu uczennic z Dobrosołowa i Kazimierza Biskupiego. Dla publiczności zaprezentowała się także grupa „Strzelców”.Celem marszu było ukazanie lokalnego patriotyzmu poprzez obrazy historii naszej ojczyzny w okresie odzyskania przez Polskę niepodległości i dziejów naszej gminy związanych z walkami narodowowyzwoleńczymi. Ponadto ukazanie dorobku kulturalnego Kazimierza Biskupiego i regionu. Inicjatorką i reżyserką Marszu „Niepodległej Ojczyzny” była Grażyna Mójta.