Gmina Kazimierz Biskupi

Wieruszew i Władzimirów laureatami konkursu „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa”

Reprezentanci gminy Kazimierz Biskupi w osobach: wójt Jan Sikorski, sołtys sołectwa Władzimirów Jadwiga Kwaśniewska oraz sołtys sołectwa Wieruszew Stefan Kropidłowski uczestniczyli w XXVI Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich w Licheniu. Prezes KSS Ireneusz Niewiarowski przedstawił prezentację „Fundusz sołecki i co jeszcze dla aktywności lokalnej”, następnie Dyr. Departamentu PROW Izabela Mroczek mówiła o instrumentach wsparcia aktywności w woj. wielkopolskim. Następnie w niezwykle interesujących prezentacjach wystąpili zwycięzcy krajowego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”: Dankowice, Chrząstowice Sołectwo, Prądy – Nasz Mały Świat. Najistotniejszą, z punktu widzenia naszej gminy, była ostatnia część konferencji. Wówczas Komisja Konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” wręczyła wyróżnienia dla laureatów, w tym dla sołectw Wieruszew i Władzimirów, za realizację najciekawszego projektu sfinansowanego ze środków funduszu sołeckiego pn.: „Plac sportowo-rekreacyjny”. Dyplom z podziękowaniem otrzymało także sołectwo Nieświastów, które również było kandydatem w konkursie. Gratulujemy!