Gmina Kazimierz Biskupi

Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne

W dniach 14-16 września 2018 roku w klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, odbędą się Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne dla wokalistów, którzy są zainteresowani muzyką liturgiczną.

Zaproszenie do wzięcia udziału w Warsztatach kierujemy do osób oddających się śpiewowi profesjonalnie lub amatorsko, do wszystkich zainteresowanych muzyką sakralną, współczesną muzyką liturgiczną.

Warsztaty poprowadząwybitni specjaliści, kompozytorzy i aktywni muzycy: Jakub Tomalak, siostra Karen Katarzyna Trafankowska, Daniel Synowiec i Hanna Buczkowska. Konferencje wygłosi prefekt Wyższego Seminarium Duchownego, ks. Michał Popowski MSF.Zajęcia praktyczne prowadzone będą dla wszystkich (tutti) i w poszczególnych głosach: sopran, alt, tenor, bas.

Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności praktycznych oraz formowanie dojrzałej wiary prowadzące do pełniejszego uczestnictwo w liturgii. Uczestnicy są kształceni w taki sposób, by mogli służyć umiejętnościami zdobytymi podczas Warsztatów w swoich środowiskach – parafiach, szkołach, grupach religijnych i innych.

Osoby niepełnoletnie – wymagane pozwolenie od rodziców (opiekunów) na uczestniczenie w Warsztatach.

Zapisy znajdują się na stronie internetowej:  https://kazimierzklasztor.pl/zapisy/

Termin zgłoszeń – do 10 września 2018 roku.

Zapraszamy do udziału w warsztatach.

W razie pytań proszę kontaktować się ze Szczepanem Mrówczyńskim pod numerem telefonu 784 091 031 lub pod adresem email:   jisz@tlen.pl