Gmina Kazimierz Biskupi

Zawiadomienie

Zawiadomienie dot. inwestycji pn. “Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sokółki”.