Gmina Kazimierz Biskupi

100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kazimierzu Biskupim

„Nie ma nic piękniejszego na świecie niż beztroski śmiech beztroskiego dziecka” – te słowa Janusza Korczaka stanowiły wprowadzenie do uroczystości obchodów setnej rocznicy istnienia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, która miała dziś miejsce w GOK w Kazimierzu Biskupim. Następnie prezes oddziału gminnego TPD – Jolanta Kamińska powitała przybyłych na spotkanie gości oraz przedstawiła rys historyczny TPD. Słowa uznania i gratulacje z okazji jubileuszu wygłosili: prezes oddziału konińskiego TPD Krystyna Chowańska oraz wójt gminy Grzegorz Maciejewski. Podczas wyjątkowego spotkania podkreślono rolę i cele najstarszego w Polsce stowarzyszenia: troska o prawa, jakość warunków życia, wychowania i edukacji dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność oraz równość szans życiowych. Kolejnym punktem programu było wręczenie odznak „Przyjaciel Dziecka”. Tę wyjątkową odznakę może otrzymać osoba, która podejmuje systematyczny wysiłek na rzecz dobra dziecka poza ramami obowiązków zawodowych. Na zakończenie części oficjalnej wójt Grzegorz Maciejewski oraz wicewójt Barbara Łechtańska wręczyli Jolancie Kamińskiej list gratulacyjny, kwiaty oraz medal, chcąc w ten sposób podziękować za pracę, zaangażowanie i społeczną misję. W części artystycznej swoje talenty zaprezentowali uczniowie z placówek oświatowych z terenu gminy. Nie brakowało zabawnych podsumowań, wzruszeń i uśmiechu…