Gmina Kazimierz Biskupi

Prace w świetlicy w Kozarzewku

W świetlicy w Kozarzewku zakończono prace związane z „Adaptacją pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy wiejskiej w Kozarzewku”. W ramach tego zadania wykonano remont pomieszczeń sanitarnych wraz z dostosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo wykonano remont holu głównego i korytarza za 31 728 zł. Oświetlenie ww. pomieszczeń (zakup wszystkich lamp) sfinansowała radna Aleksandra Nożewska. Ponadto z funduszu sołeckiego sołectwa Kozarzew zakupiono krzesła dla świetlicy wiejskiej za kwotę 13 600 zł, a z funduszu sołeckiego sołectwa Kozarzewek dokonano doposażenia kuchni i zaplecza świetlicy za kwotę 18 500 zł.

Całkowita wartość projektu: 59 900,00 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego: 20 700,00 zł

Wkład Gminy: 39 200,00 zł

Okres realizacji projektu: 02.04.2019 – 28.06.2019

[ngg src=”galleries” ids=”73″ display=”basic_thumbnail”]