Gmina Kazimierz Biskupi

Jest chodnik i oświetlenie

Wraz z powiatem konińskim przystąpiono do realizacji zadania budowy I etapu chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3222P na długości ok. 810 m. Realizacja tej inwestycji ma na celu polepszenie warunków korzystania z drogi przez wszystkich uczestników ruchu.

W ramach przebudowy zaprojektowano chodnik dla pieszych, zlokalizowany przy krawędzi jezdni, o szerokości 2,0 m. Oddzielenie pasa ruchu od chodnika wykonano za pośrednictwem krawężnika betonowego, wystającego 12 cm ponad poziom krawędzi jezdni. Nawierzchnie chodników dla pieszych oraz zjazdów wykonano z kostki betonowej o grubości 8 cm o zróżnicowanej kolorystyce tj. chodniki w kolorze szarym, zjazdy w kolorze czerwonym.

Wzdłuż krawężnika zaprojektowano ściek z 2 rzędów kostki betonowej, odprowadzenie wód ze ścieku sprowadzono do istniejącego rowu bezpośrednio przykanalikiem z wpustów lub pośrednio projektowanym rowem krytym. W ramach tej inwestycji wykonano także oświetlenie. Zamontowano 18 latarni z energooszczędnym źródłem światła LED na długości 890m.

Całkowita wartość projektu: 740 253,00 zł

Wkład powiatu konińskiego: 322 466 zł

Wartość dofinansowania przez Gminę: 322.600,00 zł

Wartość oświetlenia 95 187,00 zł

Okres realizacji projektu: 08.08.2019 – 30.09.2019 r.

[ngg src=”galleries” ids=”68″ display=”basic_thumbnail”]