Gmina Kazimierz Biskupi

SZLAK PIĘCIU BRACI MĘCZENNIKÓW

Kult Pięciu Braci Męczenników, rozwinął się najpełniej w Kazimierzu Biskupim i stąd emanował na zewnątrz. Ślady kazimierskie można znaleźć, zatem w wielu miejscach Polski i Europy. Bracia przybyli do Polski – kraju księcia Bolesława Chrobrego, w 1001 lub 1002 r. Byli to benedyktyni z kręgu św. Romualda z Pereum – Jan i Benedykt. Dołączyli do nich trzej Słowianie: Mateusz, Izaak i ich sługa, Krystyn. Prawdopodobnie towarzyszył im Barnaba, o którym jednak niewiele wzmianek można znaleźć w istniejących źródłach, a który według tradycji przeżył noc z 10/11 listopada 1003 roku.