Gmina Kazimierz Biskupi

PRZYRODA

Obszary objęte różnymi formami ochrony przyrody obejmują około 22 procent powierzchni gminy Kazimierz Biskupi. Rezerwaty przyrody w gminie Kazimierz Biskupi stanowią najcenniejszy w powiecie konińskim kompleks przyrodniczo-turystyczny. Na terenie gminy występują następujące, określone prawem (Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r.) formy ochrony: rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody.

Zobacz więcej w zakładce PRZYRODA.