Gmina Kazimierz Biskupi

UWAGA! Wojewódzkie Biuro Spisowe w Poznaniu uruchomiło dodatkowe linie telefoniczne z możliwością dokonania samospisu