Gmina Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 0050.1.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Kazimierz Biskupi