Gmina Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 0050.6.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych