Gmina Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 0050.9.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku