Gmina Kazimierz Biskupi

Komunikat Starosty Konińskiego z dnia 16 lutego 2021 r. – Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnych Porad Obywatelskich