Gmina Kazimierz Biskupi

Zarządzenie nr 120.16.2021 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych